Welkom bij heppiezoektpassie.nl, de site om je aan te melden als vrijwilliger bij Heppie

Heppie zet zich in voor kinderen en jongeren die sociaal uitgesloten zijn of dreigen te raken. Bijvoorbeeld omdat ze niet meer thuis kunnen wonen, opgroeien in armoede of geen aansluiting hebben vanwege een gedrags- of ontwikkelingsstoornis als autisme of ADHD. Juist voor deze kinderen organiseert Heppie het hele jaar door vakanties en weekenden waar ze de zorgen van thuis even opzij kunnen zetten en gewoon kind kunnen zijn. Ook zijn er begeleide gezinsvakanties voor ouder(s) en kind(eren) om samen te genieten van een fijne tijd.

Heppie ontvangt geen overheidsbijdrage en is volledig afhankelijk van giften, donaties en vrijwillige inzet. Jaarlijks ontvangt Heppie met hulp van zo'n 600 vrijwilligers ruim 1700 kinderen. De vrijwilligers worden zorgvuldig getraind in het toepassen van de door Heppie ontwikkelde methodiek in de omgang met de zeer diverse problematiek en achtergronden van de kinderen. Uitgangspunt hierbij is dat door het bieden van veiligheid, positieve aandacht en structuur ruimte ontstaat voor ontspanning, samen spelen en plezier maken.

Heppie is op zoek naar nieuwe vakantie- en weekendvrijwilligers. Mensen met passie, want het werk bij Heppie vraagt best wat van je. Je moet stevig in je schoenen staan en het vraagt een hoop energie, geduld en doorzettingsvermogen. Maar wat je de kinderen daarmee geeft is onbetaalbaar!

Je kunt je nu aanmelden voor de selectie op 2-3 september 2017.

 
Het vergeten kind
heppie
Fotografie: met dank aan Rob Gommans en Liane Manders